beats by dre cheap

KINEMATIKA ROTACIJE

 

Kružno kretanje je najjednostavniji i najčešći oblik krivolinijskog kretanja.Po kružnim putanjama se kreću tačke krutog tijela koje se rotira ,kazaljka na satu,vještački sateliti koji kruže oko Zemlje,itd.Kod svih kružnih kretanja tijelo se kreće oko stalne nepokretne prave koju nazivamo osa rotacije.Osa rotacije je uvijek normalna na raven u kojoj leži kružna putanja i prolazi kroz njen centar.

Da bismo mogli razmatrati kružno kretanje  potrebno je uvesti sljedeće kinematičke pojmove:ugaona brzina,ugaono ubrzanje,period i frekvencija obrtanja.

 

UGAONA BRZINA

 

Ugaona brzina je vektor koji leži na osi rotacije tj.normalan je na raven putanje,a smjer mu je određen pravilom desnog zavrtnja.Intenzitet vektora ugaone brzine brojno je jednak ugaonom pomaku u jedinici vremena.

Jedinica za ugaonu brzinu u SI je radijan u sekundi (1rad/s)

                                               [ω]=[φ]/[t].

U tehnici se za ugaonu brzinu koristi jedinica obrt u sekundi ili minuti.Jedan rad u sekundi iznosi približno 10 obrtaja u minuti.

 

UGAONO UBRZANJE

 

Ako ugaona brzina materijalne tačke nije stalna, već se mijenja u toku kretanja po kružnici, radi se o promjenljivom kružnom kretanju.Veličinu koja pokazuje promjenu ugaone brzine u jedinici vremena nazivamo ugaono ubrzanje i obilježavamo sa α.

 

Ugaono ubrzanje jednako je srednjem ugaonom ubrzanju u beskonačno malom intervalu vremena.

                                        α=ω/t , kada je t>0.

 

Ugaono ubrzanje je vektor čiji je intenzitet brojno jednak promjeni ugaone brzine u jedinici vremena.Pravac se poklapa sa pravcem ose rotacije.Smjer vektora ugaonog ubrzanja je isti kao smjer vektora ugaone brzine ako se ona povećava,a suprotan ako se smanjuje.

 

Jedinica za ugaono ubrzanje u SI je radijan u sekundi na kvadrat(1 rad/s2)

 

PERIOD OBRTANJA I FREKVENCIJA

 

Period obrtanja T je vrijeme trajanja jednog obilaska po kružnici.Pored perioda obrtanja koristi se i njegova recipročna vrijednost koju nazivamo frekvencija f.Frekvencija obrtanja je broj punih obrtaja u jedinici vremena.

                                                     f=1/T.

Period obrtanja u SI se izražava u sekundama(s),a frekvencija u hercima(Hz).

Kako za vrijeme T(period obrtanja) tijelo opiše ugao 2π  odatle slijedi da je ugaoni pomak φ=2π , pa je  ω = 2πf .

 

 

fizika
http://admirafizika.blogger.ba
07/11/2008 19:55